Masjid di Ngawi

Masjid di Ngawi, Jawa Timur

Ngawi, Jawa Timur memiliki 110 masjid, yang terdiri dari Masjid Besar sebanyak 2 masjid, Masjid Jami sebanyak 17 masjid, Masjid Umum sebanyak 82 masjid, Masjid Bersejarah sebanyak 9 masjid,

Home / Kota / Masjid di Ngawi, Jawa Timur