Masjid di Surabaya

Masjid di Surabaya, Jawa Timur

Surabaya, Jawa Timur memiliki 441 masjid, yang terdiri dari Masjid Raya sebanyak 2 masjid, Masjid Agung sebanyak 1 masjid, Masjid Besar sebanyak 2 masjid, Masjid Jami sebanyak 35 masjid, Masjid Umum sebanyak 382 masjid, Masjid Bersejarah sebanyak 13 masjid, Masjid Kampus/Sekolah sebanyak 1 masjid, Masjid Perumahan sebanyak 4 masjid, Mushola sebanyak 1 masjid,

Home / Kota / Masjid di Surabaya, Jawa Timur