Masjid di Surabaya

Masjid di Surabaya, Jawa Timur

Surabaya, Jawa Timur memiliki 455 masjid, yang terdiri dari Masjid Raya sebanyak 2 masjid, Masjid Agung sebanyak 1 masjid, Masjid Besar sebanyak 2 masjid, Masjid Jami sebanyak 37 masjid, Masjid Umum sebanyak 385 masjid, Masjid Bersejarah sebanyak 14 masjid, Masjid Kampus/Sekolah sebanyak 2 masjid, Masjid Perumahan sebanyak 7 masjid, Mushola sebanyak 5 masjid,

Home / Kota / Masjid di Surabaya, Jawa Timur