Pengajian Usia 7-11 Tahun
Pengajian Anak-anak 0 Comments

Pengajian Usia 7-11 Tahun

* Talaqi Alquran Juz 1-27 * Hafalan Juz 28-30 * Tajwid * Kitab Ta'lim Muta'alim * Kitab Jurumiah (Bahasa Arab) * Aqudatul Awam (Tauhid) * Bidayatul Hidayah (Ahlak) * Hadits Arba'in * Safinatun-Najah (Fiqih)

0 Tanggapan

Lihat Lebih Banyak
Tutup Semua

Tanggapan anda

//